• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. poskytuje právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. (o advokácií) v znení neskorších predpisov za odmenu.

Výška odmeny za poskytnutie právnych služieb závisí v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb) spravidla od vzájomnej dohody advokátskej kancelárie s klientom, pričom jej výška vždy primeraná nárokom klienta.

Prvá porada s advokátom je klientovi poskytovaná bezplatne.