• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

JUDr. Dušan Pohovej

Je zakladateľom a spoločníkom advokátskej kancelárie. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v r. 1980, kde získal aj akademický titul doktor práv. JUDr. Dušan Pohovej je advokátom od roku 1983. Od r. 1990 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. V roku 2009 založil spolu s JUDr. Michalom Pohovejom obchodnú spoločnosť JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o., v ktorej dodnes aktívne participuje a vykonáva advokátsku prax. JUDr. Dušan Pohovej ovláda plynule maďarský, čiastočne ruský jazyk. Vzhľadom na svoju dlhoročnú prax advokáta i konkurzného a reštrukturalizačného správcu je JUDr. Dušan Pohovej odborníkom a skúseným právnikom najmä v oblasti občianskeho, obchodného a konkurzného práva. Má bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov a obhajovaním ich práv na všetkých stupňoch súdneho konania, vrátane zastupovania pred Ústavným súdom SR. Zároveň poskytuje obhajobu klientov v trestnom konaní.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

JUDr. Pavol Vaník

Je advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii od r. 2014. Štúdium práva absolvoval na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte Práva, kde získal v roku 2013 titul magister práv. Akademický titul doktor práv získal v roku 2014. JUDr. Pavol Vanik ovláda plynule anglický jazyk. JUDr. Pavol Vanik sa v praxi špecializuje predovšetkým na oblasť trestného práva.

JUDr. Michal Pohovej

Je spoločníkom advokátskej kancelárie. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré ukončil v r. 2006, kde získal aj akademický titul doktor práv. Od r. 2010 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. JUDr. Michal Pohovej ovláda plynule anglický, čiastočne nemecký jazyk. Od r.  2010 je zapísaný ako konkurzný a reštrukturalizačný správca v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. JUDr. Michal Pohovej sa v praxi špecializuje predovšetkým na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, fúzií, akvizícií, konkurzy a reštrukturalizácie, práva nehnuteľností, developmentu a zmluvné právo.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Martin Pohovej

Je spolupracujúcim advokátom advokátskej kancelárie JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o.. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré ukončil v r. 2008, získaním akademického titulu magister práv. Od r. 2012 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Mgr. Martin Pohovej ovláda plynule anglický jazyk. Od r. 2010 je zapísaný ako konkurzný a reštrukturalizačný správca v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mgr. Martin Pohovej sa v praxi špecializuje predovšetkým na oblasť trestného práva.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.