• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. je slovenská advokátska kancelária poskytujúca svoje právne služby slovenským i zahraničným klientom od roku 2009.

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 59121/B, IČO: 36 863 904, ktorá v zmysle ustanovenia § 106 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zodpovedá za prípadné porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom.

Advokátsku kanceláriu založil v r. 1990 jej partner JUDr. Dušan Pohovej a v roku 2009 pretransformoval jej formu na spoločnosť s ručením obmedzeným.  V roku 2010 sa zároveň stal jej spoločníkom JUDr. Michal Pohovej. Obaja vedú advokátsku kanceláriu v rodinnom duchu, aby sa klient pri jej návšteve cítil komfortne.

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. si za viac ako 25 ročné pôsobenie získala dôveru mnohých klientov, ktorí sa v prípade potreby a núdze obracajú na advokátsku kanceláriu i opakovane, a to najmä z dôvodu profesionálneho a pro - klientsky orientovaného prístupu právnikov.

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. poskytuje svojim klientom komplexný právny servis s dôrazom na osobný prístup, diskrétnosť  a efektívnosť pri poskytovaní právnych služieb.

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. je pripravená poskytovať právne služby v slovenskom, českom, anglickom maďarskom a ruskom jazyku. V prípade potreby klienta sme pripravení promptne zabezpečiť tlmočníka alebo prekladateľa na tlmočenie alebo preklad do ktoréhokoľvek svetového jazyka. Za účelom poskytovania komplexnej právnej pomoci spolupracujeme so znalcami, exekútormi, notármi a inými právnikmi.

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), ktorým sme schopní zabezpečiť pre klientov urýchlené podania na štátne orgány. Súčasne sa zaručeným elektronickým podpisom znižujú niektoré súdne a správne poplatky na polovicu z pôvodnej výšky, čo prináša pre klienta finančnú úľavu.

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. spolupracuje s niekoľkými advokátskymi kanceláriami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.