• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Právna pomoc v oblasti dedičského práva zahŕňa predovšetkým zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom, zastupovanie v dedičských sporoch akéhokoľvek typu pred súdom, poradenstvo v oblasti dedičského práva, ale aj vypracovanie potrebných listín a písomností.