• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

V oblasti trestného práva sa právnici advokátskej kancelárie špecializujú primárne na majetkovú trestnú činnosť, trestné činy nenásilnej povahy alebo  obhajobu pri nedbanlivostných trestných činoch, v rámci čoho poskytujú právne poradenstvo a obhajobu pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom, ale predovšetkým poskytujú právne zastupovanie osobám v pozícii poškodených v trestnom konaní, v súvislosti s ktorým následne zastupujú klientov pri uplatňovaní ich práv v adhéznom konaní.