• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Oblasť práva nehnuteľností patrí medzi dominantné oblasti pôsobenia advokátskej kancelárie, v ktorej majú právnici dlhoročné skúsenosti. Právne služby v tejto oblasti zahŕňajú poradenstvo pri kúpe, predaji, nájme či darovaní  nehnuteľností vrátane vypracovania všetkých typov zmluvnej dokumentácie, pripomienkovanie takýchto zmlúv a rokovanie s protistranou, právne zastupovanie pred správnymi orgánmi, súdmi či inými verejnými inštitúciami v akýchkoľvek typoch konaní týkajúcich sa nehnuteľností, vrátane asistencie pri získavaní všetkých potrebných súhlasov, povolení a rozhodnutí,  ako aj  právne poradenstvo pri developmente, investíciách do nehnuteľností či v oblasti financovania stavebných projektov.