• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Vzhľadom ku skutočnosti, že v dnešnej dobe prichádzajú ľudia do kontaktu s orgánmi verejnej správy pri riešení najrôznejších záležitostí, ponúkajú právnici advokátskej kancelárie pomoc pri vybavovaní bežnej agendy pred orgánmi verejnej správy zahrňujúc vypracovanie rôznych podnetov, návrhov, žiadostí a povolení, cez zastupovanie v rôznych typoch správneho konania, najmä pred živnostenským, katastrálnym či stavebným úradom ale i inými orgánmi štátnej správy a samosprávy, nevynímajúc právne zastupovanie správnom konaní pred súdom.