• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Právna oblasť zmluvného práva zahŕňa kompletný  právny servis vo vzťahu ku všetkým zmluvným typom upraveným v slovenskom právnom poriadku, vrátane zmlúv atypických. Tento právny servis obnáša celý proces vytvárania zmlúv podľa požiadaviek klienta, od konzultácií, úpravu až po ich samotné vyhotovenie. Právnici advokátskej kancelárie Vám takisto poskytnú spripomienkovanie existujúcich zmlúv predložených  druhou zmluvnou  stranou, právnu analýzu konkrétnej zmluvy či zmluvného vzťahu a dôsledkov z neho plynúcich. V prípade potreby klienta sme pripravení spracovať zmluvy dvojjazyčne, resp. zabezpečiť promptne ich preklad do/z cudzieho jazyka.