• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Vzhľadom ku skutočnosti, že právnici advokátskej kancelárie vykonávajú i funkciu správcov konkurznej podstaty, sú schopní zabezpečiť právny servis v tejto oblasti na špičkovej úrovni. Klientom tak poskytujú komplexné právne služby v oblasti likvidácie spoločnosti, konkurzov a reštrukturalizácii, počnúc analýzou finančnej situácie klienta, poradenstva s riešením hroziaceho úpadku, cez podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a následné zastupovanie klienta v konkurzom či reštrukturalizačnom konaní.