• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Právnici advokátskej kancelárie majú bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi na všetkých stupňov, vrátane zastupovania pred Ústavným súdom SR ako aj na arbitrážnych súdoch. Počnúc prvotným poradenstvom, zhodnotením dôkaznej situácie, prípravou písomných podaní, aktívnym zastupovaním v konaní pred súdom či iným orgánom až po prípadnú asistenciu pri výkone rozhodnutí, poskytujú právnici advokátskej kancelárie komplexné právne služby na profesionálnej úrovni. Právnici majú skúsenosti predovšetkým v konaniach o náhradu škody, vymáhania pohľadávok, cez rôzne typy občianskoprávnych či obchodnoprávnych súdnych sporov až po správne súdnictvo.