• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Právnici advokátskej kancelárie poskytujú právne poradenstvo slovenským i zahraničným klientom v oblasti obchodných spoločností, od ich založenia, vzniku, zmien, fúziu, rozdelenie, transformáciu až po ich likvidáciu a zánik. Právne služby v tejto oblasti zahŕňajú taktiež asistenciu pri získaní živnostenského oprávnenia, vypracovanie všetkých potrebných písomností, registráciu v obchodnom registri, zabezpečenie konania valných zhromaždení či iných orgánov spoločnosti, vykonanie zmien v obchodnom alebo inom registri, právne poradenstvo pri zlúčení, splynutí či rozdelení spoločnosti, pri likvidácii a zániku spoločnosti či akúkoľvek inú právnu pomoc súvisiacu  so životom obchodnej spoločnosti. Zároveň poskytujeme právne služby v oblasti obchodných záväzkových vzťahov, vrátane prípravy a vypracovania obchodnoprávnych zmlúv, či zastupovanie klienta v konaní pred súdom vyplývajúceho z obchodno-záväzkového vzťahu.