• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

Advokátska kancelária poskytuje tiež právne služby v špecifickej právnej oblasti, ktorou je právo duševného vlastníctva. Predmetná oblasť zahŕňa najmä ochranu autorských práv, práv ochranných známok, patentov a iných priemyselných práv, ochranu osobných údajov, obchodného tajomstva či obchodného mena spoločnosti. Predovšetkým majú však právnici  skúsenosti a prax v súvislosti s ochranou osobnosti fyzickej osoby, vrátane zastupovania v konaní pred súdom.