• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

V rámci oblasti rodinného práva Vám poskytneme právne poradenstvo a pomoc pri rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom, určenia, zvýšenia či zrušenia výživného, pri zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri určení otcovstva, osvojení dieťaťa ako i iných právnych problémov vyplývajúcich zo zákona o rodine a súvisiacich právnych predpisov. Právna pomoc zahŕňa kompletné vypracovanie potrebných dokumentov, návrhov, vyjadrení, dohôd či iných písomností ako i zastupovanie v súdnych či mimosúdnych konaniach.